9:00 Chormański Jarosław Wykład wprowadzający - GIS W MODELOWANIU HYDROLOGICZNYM
10:00 Przerwa
S 208 SESJA REFERATÓW - IV
10:30 Nieścioruk Kamil OTWARTY GIS, OTWARTE DANE, OTWARTE ANALIZY? STUDIUM PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA R13
10:45 Panecki Tomasz OCENA MAP ARCHIWALNYCH JAKO ŹRÓDŁA DANYCH DO GEOGRAFICZNYCH SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH R14
11:00 Piszewska Anna GIS JAKO ELEMENT MODELOWANIA PRZESTRZENNEGO ROZMIESZCZENIA GATUNKÓW R15
11:15 Kowalski Łukasz, Miłosz Andrzej, Peek Barbara ANALIZA PRZESTRZENNA DANYCH CROWDSOURCINGOWYCH NA PRZYKŁADZIE KRAKOWSKIEJ ANKIETY ROWEROWEJ R16
11:30 Mordwa Stanisław (TECHNIKI GIS) W POSZUKIWANIU HOT SPOTÓW PRZESTĘPCZOŚCI R17
11:45 Cellmer Radosław, Szczepankowska Katarzyna WYKORZYSTANIE NARZĘDZI GIS DO SYMULACJI WYBRANYCH ZJAWISK NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI R18
12:00 Wysocka Patrycja STANDARYZACJA DANYCH SPOŁECZNYCH PRZY UŻYCIU NARZĘDZI GIS R19
12:15 Juszkiewicz Kamila, Struś Paweł, Szymula Małgorzata NUMERYCZNY MODEL TERENU WYGENEROWANY Z DANYCH ISOK W PRACY GEOGRAFA. KOŃCOWE OGNIWO EWOLUCJI CZY GEOMATYCZNY GADŻET R20
12:30 Przerwa
S 208 SESJA REFERATÓW - V
13:00 Kaczałek Bogusław PROBLEMATYKA BUDOWY ANALITYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI CZASOPRZESTRZENNEJ W FORMIE APLIKACJI WEB R21
13:15 Majchrowska Elżbieta BRAK BRAK R22
13:30 Inglot Adam, Kozioł Krystian TWORZENIE POLIGONÓW RESZTKOWYCH DLA WARSTWY BUDYNKÓW W OPARCIU O NARZĘDZIA GIS R23
13:45 Stpiczyński Przemysław, Szałkowski Dominik,Gawrysiak Leszek, Chabudziński Łukasz HPC-GIS – PLATFORMA ANALITYCZNA GIS WYKORZYSTUJĄCA KOMPUTERY O DUŻEJ MOCY OBLICZENIOWEJ R24
14:00 Kryszczuk Paweł MAPA POTENCJAŁU SOLARNEGO MIASTA BĘDZIN R25
14:15 Jakubczak Michał, Szubski Michał ARCHEOLOGIA PRZESTRZENI Z WYKORZYSTANIEM LIDAR. O METODZIE ALS W ARCHEOLOGII I POTRZEBIE STANDARYZACJI W INTERPRETACJACH Z WYKORZYSTANIEM GIS R26
S 209 SESJA REFERATÓW - VI
13:00 Dębek Łukasz, Zieliński Karol POTENCJALNE MOŻLIWOŚCI AUTOMATYZACJI BUDOWY MODELI HYDRODYNAMICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI GIS I JĘZYKA PROGRAMOWANIA PYTHON R27
13:15 Przeździecki Karol, Zawadzki Jarosław, Miatkowski Zygmunt OKREŚLENIE ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA LEJA DEPRESJI WÓD GRUNTOWYCH WOKÓŁ KWB BEŁCHATÓW PRZY UŻYCIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH R28
13:30 Brzóska Barbara METODY PRZESTRZENNEJ PREZENTACJI DANYCH KLIMATYCZNYCH R29
13:45 Nowosad Jakub, Stach Alfred RELACJA POMIĘDZY ROZLEGŁYMI OPADAMI EKSTREMALNYMI W POLSCE, A CYRKULACJĄ ATMOSFERYCZNĄ R30
14:00 Milewski Paweł MIEJSKA WYSPA CIEPŁA W WARSZAWIE – BADANIA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI GIS R31
14:15 Świątek Anna, Struś Paweł ZNACZENIE INTEGRACJI DANYCH TERENOWYCH I LIDAR W OCENIE SKUTKÓW FUNKCJONOWANIA DRÓG W MAŁEJ ZLEWNI R32
14:30 Skrzypczak Joanna SYMULACJA PRZESTRZENNA PARAMETRÓW ROZKŁADU WEIBULLA PRĘDKOŚCI WIATRU DLA OBSZARU POLSKI R33
14:45 Przerwa Obiadowa
15:45 S 208 Sesja Sponsorowana
15:45 B 430 Obrady Komisji
16:45 S 208 Rozdanie nagród, podusmowanie i zakończenie konferencji.
Kontakt
Patroni MedialniSponsorzy© Copyright  Centrum GIS           Autor zdjęcia: Pjama