Centrum GIS
Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański

oraz

Zakład Geoinformacji
Wydziału Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzkiego

dr hab. Iwona Jażdżewska, Prof. UŁ
dr hab. Jacek Urbański, Prof. UG
mgr inż. Adam Inglot
mgr Łukasz Lechowski
mgr Marta Nalej
mgr Anna Piszewska
mgr inż. Agnieszka Wochna
KN GISoteka
SKN PIKSEL

Kontakt
Patroni MedialniSponsorzy
© Copyright  Centrum GIS           Autor zdjęcia: Pjama