Komitet Naukowy Konferencji

dr hab. Iwona Jażdżewska, Prof. UŁ
dr hab. Mariusz Kistowski, Prof. UG
dr hab. Jacek Kozak, Prof. UJ
dr hab. Bogumił Szady, Prof. KUL
dr hab. Jacek Urbański, Prof. UG
dr hab. Piotr Werner, Prof. UW
dr hab. Zbigniew Zwoliński, Prof. UAM

Kontakt
Patroni MedialniSponsorzy
© Copyright  Centrum GIS           Autor zdjęcia: Pjama